Tange Kristne Friskole   
Nærhed og nærvær
 

 Faglærerne om faget

0.-4. klasse:

I begynderundervisningen i dansk arbejder vi især med læsningens og stavningens kunst, som et fundament for alt det, der skal læres i de større klasser. Undervisningen handler i høj grad om at få vakt elevernes interesse for sproget; at vi sammen opdager, hvordan man kan lege med sproget på alle mulige måder. I de yngste klasser bruger vi børnestavning, som fokuserer på at opbygge og bevare motivationen for at skrive og bruge sin fantasi, også før man har lært at stave korrekt. Det er med andre ord vigtigt, at eleverne oplever, at det giver mening og glæde at kunne læse og skrive - helt fra begyndelsen.

 

 

5.-9.klasse:

I de ældste klasser ændrer vi fokus en del. Det er ikke længere nok at kunne stave og læse korrekt, eleverne skal nu også til at bruge deres viden og erfaring. Nu skal de lære at diskutere, fremlægge, finde synsvinkler, give udtryk for egne holdninger, planlægge og gennemføre et større projekter osv. Alt i alt ændrer undervisningen sig i retning af både flere krav, men også flere muligheder og mere frihed til selv at vælge. Og det vigtigste er og bliver at opleve noget spændende i dansk.  

Vi følger Undervisningsministeriets Fornklede mål for Dansk som kan ses i sin helhed på linket nedenfor.

http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/dansk

 

 

 


Tange Kristne Friskole - Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro - DK - 86 65 92 11 - tkf@fkf-skoler.dk

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk