Tange Kristne Friskole   
Nærhed og nærvær
 

Faglæreren om faget:
Jeg lægger vægt på at undervisningen i geografi sigter mod at kunne forstå andre kulturer og menneskers levevis og -vilkår. Derfor hænger faget hos os også meget sammen med fagene biologi, historie og samfundsfag. Geografi som udenadslære har i vort moderne samfund ikke den store "holdbarhed". Men når vi kan forstå andre menneskers levemåde ud fra tekster og atlas, og måske endda danne os billeder af lande og befolkninger ud fra tørre tal, har vi lært noget der kan bruges af os til at skabe kontakt til andre mennesker af kød og blod. Så har faget mening og indhold.


Der undervises i faget på 7.-9. klassetrin
Det faglige indhold kan indgå i tværfaglige forløb med biologi og fysik/kemi og i en fælles naturfaglig afslutningsprøve i 9. klasse.

Læseplanen kan i sin helhed ses på linket:

http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/geografi

 

 


Tange Kristne Friskole - Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro - DK - 86 65 92 11 - tkf@fkf-skoler.dk

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk