August

Uge 31          Sommer-SFO’en har åbent – kræver særskilt tilmelding

9.8.                Skolestart – alle møder 8.05 – 12.40

18.8.              Skolekredsmøde kl. 19-21 – med besøg af SSP-konsulent Martin Glud

22.8.              Konfirmander fra Vindum konfirmeres (8. kl.)

25.8.              Forældremøder i 0. og 1. klasse kl. 16 – 18

26.8.              Forældremøder i 6. og 7. klasse kl. 16 – 18

31.8.              Forældremøder i 2. og 3. klasse kl. 17 - 19

 

September

2.9.                Skolefotografering

3.9.                Forældremøder i 8. og 9. klasse (klasselærere melder tidspunkt ud)

4.9.                Arbejdslørdag kl. 9 – 13 for alle forældre og elever i 5.-9. klasse

7.9.                Forældremøder i 4. og 5. klasse (klasselærere melder tidspunkt ud)

8.9.                SH-samtaler 1. klasse (KL, MR & BP)

6.-10.9.          Temauge – vikingeuge for 0.-8. klasse, alle møder 8.05 – 12.40

6.-10.9.          Praktik for 9. klasse

11.9.              Konfirmander fra Sjørslev konfirmeres (8. kl.)

15.9.              Adressehæfte med billeder af elever sendes med alle elever hjem

15.9.              SH-samtaler 1. klasse (KL, MR & BP)

16.9.              Kor for 1.-6. begynder – tilmelding inden 1.9.

21.-22.9.        SH-samtaler 7. klasse (MR & JM)

22.9.              SH-samtaler 6. klasse (HL & FV)

28.9.              SH-samtaler 0. klasse (MA, KG & MJ)

 

Oktober

4.-7.10.          Brobygning 9. klasse – fredag normal skoledag

5.10.              SH-samtaler 3. klasse (BK & BP)

6.10.              SH-samtaler 2. klasse (HL & MJ)

12.10.            SH-samtaler 4. klasse (MA & KG)

15.10.            Skolernes motionsdag – alle møder 8.05 – 12.40

Uge 42          Efterårsferie

26.10.            SH-samtaler 8. klasse (JN & BK)

27.10.            SH-samtaler 5. klasse (LP & MI)

 

November

1.11.              SSF-dag (Sundhed, seksualoplysning og familiekundskab) – alle møder 8.05 – 12.40

9.11.              SH-samtaler 9. klasse (JM & BK)

10.11.            Gospelkoncert kl. 13-14 for hele skolen med bandet Gospel Sisters

10.11.            8.-9. klasse til erhvervsmesse i Viborg

11.11.            8.-9. klasse til uddannelsesaften med forældre på Rødkærsbro Skole kl. 17-19

15.-19.11.      Projektuge for 9. klasse

26.11.            Juleklippedag – alle møder 8.05 – 12.40

 

December

16.12.            Fyraftensforældremøde 8. klasse (Klasselærer melder tidspunkt ud)

21.12.            Klasselærerdag – alle møder 8.05 – 12.40 – og igen om aftenen

21.12.            Julefest for hele skolen kl. 18.30 – 20.30 i en af de lokale kirker

22.12             Juleferie fra 22.12. til og med d. 4.1.

 

Januar

5.1.                Første skoledag efter juleferien – normal skoledag

Uge 4            Den afsluttende projektopgave for 9. klasse og projektuge for 8. klasse

Uge 5            Projektfremlæggelse for 8. og 9. klasse

Uge 5            8. klasse deltager i Skills – dato endnu ikke afklaret

31.1.             SH-samtaler 4. klasse (KG & TF)

 

Februar

Uge 6            9. klasse udlandsrejse

Uge 6            8. klasse praktik

7.2.                SH-samtaler 4. klasse (KG & TF)

9.2.                SH-samtaler 9. klasse (JM, LP, JN & TF)

Uge 7            Vinterferie

24.2.              SH-samtaler 8. klasse (JN & TF)

24.2.              Fyraftensforældremøder kl. 16.30 – 17.30 2. og 3. klasse

25.2.              Fastelavn – alle møder 8.05 – 12.40 – og er udklædte til tøndeslagningen

 

Marts

1.3.                Fyraftensforældremøder for 4.-5. klasse (klasselærere melder tidspunkt ud)

2. & 9.3.        SH-samtaler 1. klasse (KL, MR & BP)

8.3.                SH-samtaler 2. klasse (HL & MJ)

Uge 10          Brobygning 8. klasse

12.3.              Arbejdslørdag for alle elever og forældre i 0.-4. klasse

15.3.              SH-samtaler 0. klasse (MA, KG & MJ)

15.-16.3.        SH-samtaler 7. klasse (MR & BK)

16.3.              SH-samtaler 6. klasse (HL, FV & BK)

29.3.              SH-samtaler 3. klasse (BK & FV)

30.3.              Fyraftensforældremøder kl. 16 – 17 for 0. og 1. klasse

 

April

4.-8.4.            Festuge for hele skolen – alle møder 8.05 – 12.40 hver dag

8.4.                Forårsfest kl. 18.00 – 21.00 for hele skolen

9.-18.4.          Påskeferie

27.4.              SH-samtaler 4. klasse (LP & MA)

 

Maj

2.5.                Folkeskolens Prøve (FP9) i dansk, skriftlig fremstilling kl. 9 – 12.30

3.5.                FP9 i skriftlig matematik – i hhv. uden og med hjælpemidler kl. 9 - 13

4.5.                FP9 i dansk – i hhv. retskrivning og læsning kl. 9 – 10.30

13.-15.5         Store Bededagsferie

19.5.              Fyraftensforældremøde 6. klasse (klasselærer melder tidspunkt ud)

23.5.              Den mundtlige og praktiske prøveperiode for 8. og 9. klasse begynder

26.-29.5.        Kristi Himmelfartsferie

Dato ukendt  Skolekredsmøde (skolens generalforsamling) – skolestyrelsen melder snarest en dato ud

                     

Juni

4.-6.6.            Pinseferie

24. juni          Klasselærerdag – sidste skoledag. Alle møder 8.05 – 12.40.

24. juni          Sommerfest kl. 18.00 – 21.00 for hele skolen, 9. klasse møder ind kl. 17.00

Tange Kristne Friskole, Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro, tlf. 8665 9211, tkf@fkf-skoler.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk