Tange Kristne Friskole   
Nærhed og nærvær

Jens Kristian Lund Jensen 

Skoleledelsen - skoleleder

Underviser i friluftsliv
Tel: 8665 9211 
Mail: tkf@fkf-skoler.dk 

En god skoledag begynder med, at elever og voksne på skolen har sagt godmorgen og kigget hinanden i øjnene. De gode rela-tioner, den gensidige tillid og respekten for hinanden er værdier på vores skole.

Alle elever skal have mulighed for at udvikle sig mest muligt - personligt, socialt og fagligt. Vekselvirkningen mellem faglig fordybelse og mere kropslige aktiviteter udenfor klasselokalet er ideel. Friluftsliv er et fantastisk fag at undervise i, fordi det giver eleverne fælles oplevelser samt læring i og af naturen.

Sara Hummelmose Hørning

Skoleledelsen - viceskoleleder

Underviser i dansk, tysk og musik.
Mail: saratangekristnefriskole@gmail.com

Energi og forundring er kerneord i min undervisning. Eleverne og jeg bliver nødt til at bruge energi på at sætte os ind i det faglige stof, og forundringen og det at undre sig giver mulighed for gode diskussioner og samtaler. Derfor er det fantastisk, når eleverne stiller spørgsmål - så er vi virkelig godt på vej!

Sprog er et genialt fagområde, og derfor underviser jeg da også i dansk og tysk. Sidst men ikke mindst underviser jeg i musik. Her oplever jeg, at arbejdet med det at skabe lyd og rytme giver et herligt fællesskab. 

 

Birgit Kirkegaard

Lærer
Underviser i matematik og dansk 
Mail: bkitkf@gmail.com

 

Matematik er skønt fag. Det er super fedt når en elev fx efter en gemmemgang eller en forklaring udbryder: "NÅH... smart! " 

Vi arbejder rigtig meget på pc og bruger de digitale hjælpemidler i undervisningen i matematik. 

Vi "børnestaver" i indskolingen, og det synes jeg er pragtfuldt! Jeg vil gerne give børnene glæde i deres arbejde og udvikle deres selvværd. Det sker når det enkelte barn skriver, staver og læser i sit eget tempo. Resultatet er nogle fantastiske historier og glade, tilfredse og stolte børn.

Vivi Agerbo Jørgensen Jørgensen
Lærer, bibliotekar
Underviser i dansk, engelsk, kristendom, madkunskab

Mail: viviagerbo@hotmail.com

Læsning og skrivning i indskolingen, det er sjovt. Undren over det danske sprog, at sætte ord sammen på nye måder, lege med sproget, når eleverne giver udtryk for deres undren og vi får en god samtale om tekster og emner, så synes jeg at vi lærer noget og rykker os fagligt. Jeg bliver glad når det lykkes for eleverne at læse. Selv små fremskridt kan gøre min dag til en skøn dag. Bevægelse og undervisning udenfor, projekter og emner hvor vi kombinerer det faglige og det kreative det er god læring.  

Genbrug og undgå madspild er ting jeg fokuserer på i madkundskab såvel som sund og varieret kost.  

Jeg underviser i dansk, engelsk, kristendom og madkundskab. Desuden har jeg specialundervisning. 

Hedvig Lodahl

Lærer
Underviser i dansk og matematik samt er læsevejleder
Mail: hedviglodahl@gmail.com

Jeg brænder for, at alle børn er glade for at komme i skole. Det er de, når de oplever succes. Derfor er det vigtigt for mig, at den enkelte bliver tilgodeset i forhold til det niveau, som han eller hun er på.

Det betyder også meget for børnenes trivsel, at de oplever sig selv som en aktiv del af klassefællesskabet. Derfor arbejder jeg ud over det faglige også meget med relationer mellem børnene. Det er vigtigt for mig, at børnene lærer at se hinandens værdi på trods af forskelligheder.

Som læsevejleder har jeg noget tid afsat til at arbejde specifikt med læsning og læseudvikling. Det kan f. eks være læseevaluering i klasserne og afdækning af læse- og skrivevanskeligheder.

Simon Skals

Lærer
Underviser i dansk, historie, samfundsfag, idræt og naturfag

AKT 4.-9. klasse
Mail: skals.simon1@gmail.com

Jeg nyder at undervise og brænder for at alle skal være glade for at gå i skole. Jeg tror at elever lærer bedst ved at møde en engageret undervisning, hvor de får mulighed for at forholde sig til det faglige med nysgerrighed, aktivitet og deltagelse.

For mig er det også vigtigt med en god relation mellem lærer og elev. 

 

Kirstine Grenov

Lærer
Underviser i dansk, kristendom, musik, håndværk og kunst
Mail: kirstine.grenov@outlook.dk

I min undervisning er det vigtigt for mig, at der er plads til at lære med både hoved, krop og hænder. Jeg er farverig nørd, og musik, bevægelse og kreativitet har plads i alle mine fag.

Jeg har mange timer i dansk, hvor vi leger bogstavlydene ind, børnestaver, spiller orddomino og meget andet. Det er skønt at være med til at smitte børnene i indskolingen med min egen passion for læsning og sprog

 

Tanya Fomsgaard

Lærer
Underviser i dansk, engelsk, historie, og samfundsfag
Mail: tanyafomsgaard@gmail.com

For mig er en god og tryg relation til hinanden det absolut vigtigste element af en god skoledag. Det, at have en sikker grund at springe ud i nye udfordringer fra, er forudsætningen for at dannes og lære. Derfor bruger jeg meget tid på at skabe relationer mellem mig og elever og ikke mindst eleverne i mellem.  
Tryghed giver mod og mod giver læring, hvad enten den er faglige eller social. 

I engelsk tager jeg afsæt i Content Based Learning, hvor vi arbejder på engelsk om emner og derved lærer sproget bedre at kende. Både i engelsk, historie og samfundsfag er gruppearbejdet den bærende arbejdsform. Jeg elsker mine fag og jeg elsker den daglige kontakt med glade, modige elever og jeg elsker, når jeg får lov til at hjælpe en elev videre, med det der er svært.  

 


Laila Trier Hjørnholm

Underviser i musik


mail: lailatrier@hotmail.com

I musikundervisningen ønsker jeg at skabe et rum hvor kreativitet, frihed og fællesskab vægtes højt. Vi skal være fælles om at skabe musikken, lade den binde os sammen og dermed gå en stor bue udenom præstation. Jeg synes, det er vigtigt at inddrage eleverne, så de tager aktivt del i undervisningen, mærker værdien af deres eget bidrag og derigennem vover sig ud i nye udfordringer.


Kasper Lind

Lærer
Underviser i matematik, engelsk, kristendom, og idræt
Mail: kasperlind91@hotmail.com

Jeg brænder særligt for undervisning i kristendom og inkludering af eleverne i undervisningen.

Jeg tror på, at det er vigtigt at være med i undervisningen og få fingrene i teksterne, så de bliver aktuelle for os i dag. 

 

Margit Andersen 

Lærer
Underviser i matematik
Mail: margit89andersen@gmail.com

Det er vigtigt for mig, at eleverne oplever at blive mødt af en engageret lærer, som forventer noget af dem, giver dem passende udfordringer og er opmærksom på selv små fremskridt.
Jeg nyder at veksle mellem boglige fag og kreative fag som billedkunst og madkundskab, hvor eleverne kan få lov til at vise mere af sig selv. 

Birte Poulsen

SFO-medarbejder
Tel: 22542561
Mail: birte@bgpoulsen.dk

Når jeg tager imod børnene om morgenen i SFO’en, er det vigtigt for mig, at hver enkelt barn bliver mødt med et smil og et godmorgen. Det er vigtigt for mig, at børnene får en god start på dagen. Jeg sætter stor pris på, at det enkelte barn trives om eftermiddagen. Der skal være tid til leg, hygge, snak, kreativitet og kram. Der skal være plads til netop dit barn

Vibeke Mosgaard Christensen 

Kontorassistent

Mariann Primdahl
Lærer i krea og billedekunst  -SFO
Email: mari5g62@fkf-skoler.dk

Jeg vil gerne frem elske glæden for de kreative fag, hvor der skal være plads til at tænke skævt, til at fordybe sig og mærke den tilfredshed det giver at skabe noget med hænderne. Det er dejligt at se, når elever blomstre i arbejdet og de får en succesoplevelse, også som støttelærer glæder det, når en elev mestre opgaverne og begejstres.


Tange Kristne Friskole - Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro - DK - 86 65 92 11 - tkf@fkf-skoler.dk

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk