Tange Kristne Friskole   
Nærhed og nærvær
 

Jens Kristian Lund Jensen 

Skoleleder

Underviser i friluftsliv
Tel: 8665 9211 
Mail: tkf@fkf-skoler.dk 

En god skoledag begynder med, at elever og voksne på skolen har sagt godmorgen og kigget hinanden i øjnene. De gode rela-tioner og respekten for hinanden er vigtige for vores skole.

Alle elever skal have mulighed for at udvikle sig mest muligt - personligt, socialt og fagligt. Vekselvirkningen mellem faglig fordybelse og mere kropslige aktiviteter udenfor klasselokalet er ideel. Friluftsliv er et fantastisk fag at undervise i, fordi det giver eleverne fælles oplevelser samt læring i og af naturen.

Sara Hummelmose Hørning

Souschef 
Underviser i dansk, tysk, kor og musicmania
Mail: sarahummelmose@hotmail.com

Energi og forundring er kerneord i min undervisning. Eleverne og jeg bliver nødt til at bruge energi på at sætte os ind i det faglige stof, og forundringen og det at undre sig giver mulighed for gode diskussioner og samtaler. Derfor er det fantastisk, når eleverne stiller spørgsmål - så er vi virkelig godt på vej!

Sprog er et genialt fagområde, og derfor underviser jeg da også i dansk og tysk. Sidst men ikke mindst underviser jeg i musik. Her oplever jeg, at arbejdet med det at skabe lyd og rytme giver et herligt fællesskab. 

 

Birgit Kirkegaard

Lærer
Underviser i matematik og dansk 
Mail: bkitkf@gmail.com

 

Matematik er skønt fag. Det er super fedt når en elev fx efter en gemmemgang eller en forklaring udbryder: "NÅH... smart! " 

Vi arbejder rigtig meget på pc og bruger de digitale hjælpemidler i undervisningen i matematik. 

Vi "børnestaver" i indskolingen, og det synes jeg er pragtfuldt! Jeg vil gerne give børnene glæde i deres arbejde og udvikle deres selvværd. Det sker når det enkelte barn skriver, staver og læser i sit eget tempo. Resultatet er nogle fantastiske historier og glade, tilfredse og stolte børn.

Solveig Kirkegård

Pædagog
Underviser 0. klasse og billedkunst

AKT 0.-3- klasse
Mail: solveig.kirkegaard@skolekom.dk

Når jeg hvert år i august tager imod en ny gruppe børn i 0. klasse, er det vigtigt for mig at jeg kan være med til at skabe en god skolestart for det enkelte barn.

Det er nødvendigt at der er trygge rammer for samværet og undervisningen. Trygheden opstår i det nære samvær med barnet. Jeg ønsker at se barnet og påskønne barnets initiativer i undervisningen og fællesskabet.

Mit samvær med børnene skal være kreativt og konkret da jeg mener det giver dem mod på at lære mere og klare nye udfordringer, og samtidig tager vi udgangspunkt i det de synes er sjovt og spændende.

 

Vivi Agerbo Jørgensen Jørgensen
Lærer, bibliotekar
Underviser i dansk, engelsk, kristendom, madkunskab

Mail: viviagerbo@hotmail.com

Læsning og skrivning i indskolingen, det er sjovt. Undren over det danske sprog, at sætte ord sammen på nye måder, lege med sproget, når eleverne giver udtryk for deres undren og vi får en god samtale om tekster og emner, så synes jeg at vi lærer noget og rykker os fagligt. Jeg bliver glad når det lykkes for eleverne at læse. Selv små fremskridt kan gøre min dag til en skøn dag. Bevægelse og undervisning udenfor, projekter og emner hvor vi kombinerer det faglige og det kreative det er god læring.  

Genbrug og undgå madspild er ting jeg fokuserer på i madkundskab såvel som sund og varieret kost.  

Jeg underviser i dansk, engelsk, kristendom og madkundskab. Desuden har jeg specialundervisning. 

Hedvig Lodahl

Lærer
Underviser i dansk og matematik samt er læsevejleder
Mail: hedviglodahl@gmail.com

Jeg brænder for, at alle børn er glade for at komme i skole. Det er de, når de oplever succes. Derfor er det vigtigt for mig, at den enkelte bliver tilgodeset i forhold til det niveau, som han eller hun er på.

Det betyder også meget for børnenes trivsel, at de oplever sig selv som en aktiv del af klassefællesskabet. Derfor arbejder jeg ud over det faglige også meget med relationer mellem børnene. Det er vigtigt for mig, at børnene lærer at se hinandens værdi på trods af forskelligheder.

Som læsevejleder har jeg noget tid afsat til at arbejde specifikt med læsning og læseudvikling. Det kan f. eks være læseevaluering i klasserne og afdækning af læse- og skrivevanskeligheder.

Simon Skals

Lærer
Underviser i dansk, historie, samfundsfag, idræt og naturfag

AKT 4.-9. klasse
Mail: skals.simon1@gmail.com

Jeg nyder at undervise og brænder for at alle skal være glade for at gå i skole. Jeg tror at elever lærer bedst ved at møde en engageret undervisning, hvor de får mulighed for at forholde sig til det faglige med nysgerrighed, aktivitet og deltagelse.

For mig er det også vigtigt med en god relation mellem lærer og elev. 

 

Birte Poulsen

SFO-medarbejder
Tel: 22542561
Mail: birte@bgpoulsen.dk

Vibeke Mosgaard Christensen 

Kontorassistent

Mariann Primdahl

Hjælpelærer, krea i SFO, billedkunst

Email: mari5g62@fkf-skoler.dk

Kirstine Grenov

Lærer
Underviser i dansk, kristendom, musik, håndværk og kunst
Mail: kirstine.grenov@outlook.dk

I min undervisning er det vigtigt for mig, at der er plads til at lære med både hoved, krop og hænder. Jeg er farverig nørd, og musik, bevægelse og kreativitet har plads i alle mine fag.

Jeg har mange timer i dansk, hvor vi leger bogstavlydene ind, børnestaver, spiller orddomino og meget andet. Det er skønt at være med til at smitte børnene i indskolingen med min egen passion for læsning og sprog

 

Tanya Fomsgaard

Lærer
Underviser i dansk, engelsk, historie, og samfundsfag
Mail: tanyafomsgaard@gmail.com

 

 

Laila Trier HjørnholmUnderviser i musik.


Kasper Lind

Lærer
Underviser i matematik, engelsk, kristendom, og idræt
Mail: kasperlind91@hotmail.com

Jeg brænder særligt for undervisning i kristendom og inkludering af eleverne i undervisningen.

Jeg tror på, at det er vigtigt at være med i undervisningen og få fingrene i teksterne, så de bliver aktuelle for os i dag. 

 


Tange Kristne Friskole - Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro - DK - 86 65 92 11 - tkf@fkf-skoler.dk

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk