Tange Kristne Friskole   
Nærhed og nærvær
 

Jens Kristian Lund Jensen 

Skoleleder
Underviser i kristendom og historie 
Tel: 8665 9211
Mail: Tange.Kristne.Friskole.761012@skolekom.dk

 

 

 

Janne Bodilsen

Lærer  
Underviser i dansk og engelsk 
Mail: janne.bodilsen@skolekom.dk

Jeg ser det som en af mine vigtigste opgaver, at få den enkelte elev til at folde sig ud. At eleven ser sig som et værdifuldt menneske i en social sammenhæng og lærer at bruge de evner, han eller hun har. Det betyder også accept af begrænsninger, hensyntagen m.m., men hvor er det dejligt at undervise, når eleverne aktivt tager del, stiller spørgsmål, undres og lever med i det daglige arbejde..

Birgit Kirkegaard

Lærer
Underviser i matematik og dansk 
Mail: bkitkf@gmail.com

 

Matematik er skønt fag. Det er super fedt når en elev fx efter en gemmemgang eller en forklaring udbryder: "NÅH... smart! " 

Vi arbejder rigtig meget på pc og bruger de digitale hjælpemidler i undervisningen i matematik. 

Vi "børnestaver" i indskolingen, og det synes jeg er pragtfuldt! Jeg vil gerne give børnene glæde i deres arbejde og udvikle deres selvværd. Det sker når det enkelte barn skriver, staver og læser i sit eget tempo. Resultatet er nogle fantastiske historier og glade, tilfredse og stolte børn.

Solveig Kirkegård

Pædagog
Underviser 0. klasse og billedkunst
Mail: solveig.kirkegaard@skolekom.dk

Når jeg hvert år i august tager imod en ny gruppe børn i 0. klasse, er det vigtigt for mig at jeg kan være med til at skabe en god skolestart for det enkelte barn.

Det er nødvendigt at der er trygge rammer for samværet og undervisningen. Trygheden opstår i det nære samvær med barnet. Jeg ønsker at se barnet og påskønne barnets initiativer i undervisningen og fællesskabet.

Mit samvær med børnene skal være kreativt og konkret da jeg mener det giver dem mod på at lære mere og klare nye udfordringer, og samtidig tager vi udgangspunkt i det de synes er sjovt og spændende.

 

Vivi Jørgensen 

Lærer 
Underviser i matematik og dansk

Jens Kristian Nygaard

Lærer
Underviser i naturfag, dansk, kristendom, idræt og værksted

Mit arbejde er ikke bare fantastisk. Men de fleste dage er faktisk en god oplevelse sammen med eleverne. Jeg lægger vægt på at eleverne udvikler sig, både fagligt og socialt. Det kræver at jeg møder eleverne der hvor de er lige nu. Det er svært, men belønningen er stor når børnene og jeg kan se den udvikling der sker med os.

Fagligt er jeg så heldig at have de bedste fag! Natur-og- teknik, fysik/kemi, biologi, geografi, historie-samfundsfag, dansk og billedkunst.

Sara Hummelmose Hørning

Lærer
Underviser i dansk, musik og tysk
Mail: sarahummelmose@hotmail.com

Energi og forundring er kerneord i min undervisning. Eleverne og jeg bliver nødt til at bruge energi på at sætte os ind i det faglige stof, og forundringen og det at undre sig giver mulighed for gode diskussioner og samtaler. Derfor er det fantastisk, når eleverne stiller spørgsmål - så er vi virkelig godt på vej!

Sprog er et genialt fagområde, og derfor underviser jeg da også i dansk og tysk. Sidst men ikke mindst underviser jeg i musik. Her oplever jeg, at arbejdet med det at skabe lyd og rytme giver et herligt fællesskab. 

Simon Skals

Lærer og soufchef 
Underviser i dansk, historie, samfundsfag, idræt og naturfag

Mail: skals.simon1@gmail.com

Birthe Poulsen

SFO-medarbejder
Tel: 5053 4251
Mail: birte@bgpoulsen.dk

Vibeke Mosgaard Christensen 

Kontorassistent

Mariann Primdahl

Pædagogisk medarbejder og SFO-medarbejder


Tange Kristne Friskole - Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro - DK - 86 65 92 11 - tange.kristne.friskole.761012@skolekom.dk

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk