Tange Kristne Friskole   
Nærhed og nærvær
 

Faglærerne om faget

0.-4.klasse:

 

5.-9.klasse:

Vi anvender IT så meget som muligt i undervisningen  Vi inddrager GeoGebra, regneark og lign. IT-hjælpemidler i den daglige undervisning. I 7. - 9. klasse laves matematik-afleveringer desuden på pc i word-math.

Den mundtlige dialog om matematiske problemstillinger og formuleringer i / om matematiske begreber vægtes højt.

Eleverne har med jævne mellemrum færdighedsregnings-opgaver.

Fra 8. klasse gives der karakterer i mundtlig matematik, færdighedsregning og problemløsning (herunder evnen til at kommunikere i skriftlig matematik)

 

Lærebøger: Matematik-tak + suppl. efter didaktiske overvejelser
 

Vi underviser efter Undervisningsministeriets Forenklede mål Matematik som kan ses på linket nedenfor.

http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/matematik


Tange Kristne Friskole - Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro - DK - 86 65 92 11 - tkf@fkf-skoler.dk

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk