Tange Kristne Friskole   
Nærhed og nærvær
 

Faglæreren om faget:

Hos os er det ikke svært at finde indhold til dette fag. Hvad natur angår er skolen placeret i et smørhul: tæt ved skoven, Tange Sø, moser, enge, dyrkede marker, damme og gamle naturlandskaber som overdrev og grusgrave. Det er et uvurderligt plus i vores natur og teknik-undervisning, især i de små klasser.

For de ældste natur-og teknikhold går undervisningen mere i retning af at skabe grundlag for fagene fysik/kemi/biologi/geografi/historie. Det er her de skal undres og fascineres og glæde sig til at lære mere. Men på trods af at vi derfor har travlt, husker vi stadig at bruge vores omgivende natur.

 

Vi underviser efter Undervisningsministeriets Forenklede Mål Natur og Teknologi som kan ses på linket nedenfor.

http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/naturteknologi

 

 

 

I natur/teknologi arbejder eleverne med natur, teknik, livsbetingelser, levevilkår og samspillet herimellem. Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads til at udvikle sig. Et vigtigt element i undervisningen er eleverne egne oplevelser, undersøgelser og eksperimenter. På alle klassetrin er det vigtigt, at aktiviteterne kombineres med eftertanke og overvejelser af mere teoretisk art, og at begreber som ansvarlighed og engagement står centralt. Der skal være tid til og mulighed for at undres og fascineres over den skabte verden.

Indhold i Natur og teknologi

Natur/teknologi er første del af skolens samlede naturfagsundervisning. De kundskaber og færdigheder eleverne opnår gennem natur/teknologi er en del af det naturfaglige element, som andre naturfag bygger videre på fra 7.klasse.
Undervisningen tager udgangspunkt der, hvor eleverne er – i skolen og lokalområdet – og så udbygges der gradvist til fx Danmark, Norden og Europa.
De emner, som eleverne arbejder med vil kunne belyses ud fra følgende synsvinkler:

Natur, teknologi, livsbetingelser og levevilkår

 


Tange Kristne Friskole - Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro - DK - 86 65 92 11 - tkf@fkf-skoler.dk

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk