Tange Kristne Friskole   
Nærhed og nærvær
 

Nedenstående kan du finde kort information om indholdet i følgende mindre undervisningsmoduler:

  • Førstehjælp

 

  

Førstehjælp

Hvert andet år får samtlige elever et førstehjælpskursus af en af skolens lærere som er uddannet førstehjælpsinstruktør.

Eleverne får differentieret udervisning. De yngste elever gennemgår et to timers forløb som bl.a. handler om mindre hverdagsuheld som fx blødninger, hudafskrabninger og brandsår. Men de lærer også, hvordan de skal lægge en bevidstløs i aflåst sideleje.

Mellemtrinet har mange praktiske øvelser, idet det er vores erfaring, at så husker de bedst. Derfor indøver eleverne to og to, hvordan de kan hjælpe en, der er kommet til skade. De lærer, hvordan næseblod standses, de kan lægge forbindinger ved blødninger og forstuvninger mm.

De ældste klasser har også to timer. De lærer ligeledes aflåst sideleje, men øver desuden livreddende førstehjælp på øvelsesdukken "Mini-Anne". For dem venter et repetitions- og suppleringskursus i løbet af foråret. Derefter får de dukken med hjem og kan vise familien, hvordan man øver førstehjælp.

Eleverne er meget engagerede i undervisningen og synes, det både er sjovt og lærerigt.

Instruktør Janne Bodilsen


Tange Kristne Friskole - Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro - DK - 86 65 92 11 - tkf@fkf-skoler.dk

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk