Tange Kristne Friskole   
Nærhed og nærvær
 

Signalement af emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

 
Der undervises i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab på 0.-9. klassetrin.
 
De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:
- Sundhed
- Seksualitet
-   Familieliv
 
De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at delmål og slutmål opfyldes.
 
Undervisningen bygger på overbevisningen om:
- at Gud har skabt mennesket godt
- at kroppens seksuelle funktioner er en del af Guds skabelse af mennesket
- at den bedste ramme for det seksuelle samliv er ægteskabet
- at seksualiteten både fysisk og psykisk er en Guds gave
 
Desuden tager undervisningen afsæt i erkendelsen af,
- at mennesket lever i en verden på godt og ondt
- at mennesket har glæde af og brug for etisk vejledning for at undgå negative konsekvenser af seksuallivet

Formål for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

 
Formålet med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår og værdier, der påvirker sundhed, seksualitet og familieliv. Eleverne skal opnå forståelse for seksualitet og rammer for seksualitet samt forståelse for den betydning, seksualitet og familieliv har for sundhed og ”et godt liv” samt af samspillet mellem sundhed og miljø.
 
Stk. 2. Undervisningen baseres på et kristent menneskesyn og knyttes til elevernes egne tanker og relationer for at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den enkelte i udvikling af egen identitet i samspil med andre.
 
Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne udvikler forudsætninger for, at de kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed og livsglæde.
 
Stk. 4. Undervisningen foregår i et samarbejde med forældrene. 
 

Slutmål for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

 

Efter 9. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne gennem en fyldestgørende undervisning har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
 
ang. seksualitet
-  kende til og redegøre for biologiske og etiske sider ved menneskets udvikling, kroppen og dens funktioner samt seksualitet, herunder befrugtning, fosterudvikling og fødsel
-  forholde sig til forskellige udtryk for kærlighed: Venskab, forelskelse, komme sammen, forlovelse, ægteskab
-  gøre rede for følelsers betydning og for forholdet mellem seksualitet, kærlighed og ansvar
diskutere, hvordan negative konsekvenser af seksuallivet kan undgås, herunder seksuelt overførte sygdomme
- kende til problemstillinger angående prævention og abort
 
ang. sundhed
- gøre rede for baggrund for og konsekvenser af udvalgte sundhedsproblemer
- analysere og vurdere sammenhængen mellem sundhed, forbrug og miljø 
-  beskrive fysiske og psykiske faktorer og diskutere deres samspil og indvirkning på sundhed og seksualitet
 
ang. familieliv
-  gøre rede for den kristen-etiske ramme for familielivet
- forholde sig til kønsroller, som de kommer til udtryk i forskellige generationer og i medier
- gøre rede for følelsers og kærligheds betydning for familieliv
- gøre rede for betydningen af familien og andre sociale netværk for den enkelte og for fællesskabet
 
samt desuden at
- kende til historiske, flerkulturelle og internationale perspektiver på sundhed, seksualitet og familieliv
- fremlægge og begrunde forslag til løsnings- og handlemuligheder 
-  tage stilling til forskellige interesser bag kampagner, reklamer og anden mediepåvirkning

Tange Kristne Friskole - Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro - DK - 86 65 92 11 - tkf@fkf-skoler.dk

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk