Tange Kristne Friskole   
Nærhed og nærvær
 

Friskolens drift financieres dels ved statstilskud og dels ved egenbetaling.

Egenbetaling af skolepenge udgør i skoleåret 2018/2019:

1. barn 1250 kr (11 rater)
2. barn   650 kr (11 rater)
3. barn gratis

Priser for brug af skolefritidsordning 0.-3. kl.:

Max 12 timer pr uge: 650 kr pr. måned
Over 12 timer pr uge: 950 kr pr måned

Elever fra 4.klasse og opefter kan benytte SFOèn efter ovenstående takster. Der er ikke statstilskud til elever over 3. klassetrin.

Friskolens konto: Nordea 2331 konto 6753101069

Da vores elever bor spredt over et større område, har skolen besluttet at kompensere for klippekort. Eleverne skal have installeret en app til klippekort på smartphone fra Midttrafik. Ved skoleåretsafslutning refunderes udgifterne til "klippetkortet", når der afleveres dokumentation på kontoret. Der skal altså ikke påregnes ekstraudgifter ud over skolepenge og evt. SFO-betaling. For mere info, se "skolevejen".


Tange Kristne Friskole - Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro - DK - 86 65 92 11 - tkf@fkf-skoler.dk

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk