Tange Kristne Friskole   
Nærhed og nærvær

Friskolens drift financieres dels ved statstilskud og dels ved egenbetaling.

Egenbetaling af skolepenge udgør i skoleåret 2019/20:

1. barn 1300 kr (11 rater)
2. barn   700 kr (11 rater)
3. barn gratis

Priser for brug af skolefritidsordning 0.-3. kl.:

Max 12 timer pr uge: 650 kr pr. måned
Over 12 timer pr uge: 950 kr pr måned

Elever i 4.klasse kan benytte SFOèn efter ovenstående takster. 

Friskolens konto: Nordea 2331 konto 6753101069

Da vores elever bor spredt over et større område, har skolen besluttet at kompensere for dokumenterede udgifter til bustransport. Ved skoleårets afslutning refunderes udgifterne til bustransporten, når der afleveres dokumentation på kontoret.  For mere info, se "Skolevejen".


Tange Kristne Friskole - Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro - DK - 86 65 92 11 - tkf@fkf-skoler.dk

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk