Tange Kristne Friskole   
Nærhed og nærvær
 

Friskolens undervisning i relation til folkeskolereform

Friskolens skal tilbyde en undervisning, som står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Friskolen har frihed til at tilrettelægge undervisningen anderledes, og det betyder, at friskolens ikke er forpligtet på den nye folkeskolereform i dens praktiske udformning.

Hvad er undervisning?

Undervisning er at nå hver elev med det han eller hun har brug for at lære lige der hvor de er i livet. Men samtidigt er det at vise dem at de har brug for mere end det de selv kan forestille sig. Det er jo de voksne der har erfaringen til bedst at bedømme dette. 

Undervisning - et fælles projekt!

Vores ideer om undervisningen er at lærere og skole træffer de overordnede beslutninger om undervisningens indhold og har ansvaret for at den er fagligt i orden og menneskeligt set god. På det mere konkrete plan opfordres eleverne til at komme med deres ideer og ønsker til indholdet i undervisningen, samt undervisningsformen. Undervisningen bliver således i højere grad et fælles projekt på skolen. 

Ros og anerkendelse

Vi stiller krav til eleverne, og vi er opmærksomme på elevernes forskellige måde at lære det, som er indholdet i undervisningen. Niveauet er naturligvis forskellig fra elev til elev, og den positive opfordringen til at lære giver vi til alle elever. Også rosen og anerkendelsen tildeles hver elev. Ros og anerkendelse er vigtig!


Tange Kristne Friskole - Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro - DK - 86 65 92 11 - tkf@fkf-skoler.dk

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk