Forebyggelse af mobning på friskolen

Definition: At mobbe indebærer fysisk eller psykisk vold mod en anden person. Forebyggelse og modvirkning af mobning ligger umiddelbart som en forpligtelse i det daglige pædagogiske arbejde. Forpligtelsen påhviler eleven, forældre og medarbejdere. Klasselæreren har en vigtig funktion ved at medvirke til, at eleverne i gruppen arbejder på at få en social forståelse og respekt for den enkelte.

 

 

Handleplan

Niveau 1 Den enkelte medarbejder tager initiativ til at undersøge og løse konflikter mellem elever. 

Niveau 2 Klasselæreren inddrages og har til opgave at undersøge problemets karakter gennem samtale med de involverede elever.

Pågældende elevforældre kan orienteres (dette beror på en konkret vurdering).

Klasselæreren (evt. i samråd med skolelederen) tager stilling til om problemer skal drøftes på klassen/gruppen.

Skolelederen orienteres om sagens karakter.

Niveau 3 Problemet har sådant et omfang, at der afholdes et møde mellem de involverede elever og deres forældre, enten som et fælles møde, hvor sagen belyses, eller som møder med de enkelte forældre.

Herefter træffes forpligtende beslutninger for alle parter.  

Niveau 4 Problemet vurderes at have sådan en karakter, at der skal iværksættes pædagogiske foranstaltninger.

Skolelederen medvirker sammen med klasselæreren til, at beslutningerne bliver effektueret.

I sidste instans kan mobning indebære en bortvisning fra skolen i en kortere periode eller for altid.

Tange Kristne Friskole, Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro, tlf. 8665 9211, tkf@fkf-skoler.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk