Der er ingen karakterstatestik for skoleåret 2019/20, da der var mindre end 3 afgangelever, og der derfor ikke dannes statestik på disse.

Vi henviser til Bekendtgørelse nr. 810 af 20. juni 2018, § 3, stk. 2;

"Stk. 2. De oplysninger, som skal gives efter stk. 1, nr. 3, omfatter gennemsnit af karakterer for elevers og studerendes præstationer, afgivet efter lovgivningen om de pågældende uddannelser, fordelt på uddannelser, uddannelsestrin og fag, således at der gives oplysning om afsluttende karakterer samt andre karakterer, i det omfang der har medvirket ekstern censur ved bedømmelsen. Ved tilsvarende bedømmelse, hvor der er anvendt bedømmelsen »bestået/ikke bestået« eller lignende udtryk, skal der gives en sammenfatning, der oplyser den procentdel af elever eller studerende, der har opnået den bedømmelse, hvormed præstationen er anerkendt. Oplysningerne skal være tilgængelige, når bedømmelsesresultaterne foreligger. Antallet af enkeltvurderinger, som indgår i et gennemsnit eller en procentdel, skal oplyses. Gennemsnit eller procentdel skal ikke angives for grupper med mindre end tre deltagere eller for elever i skoler på det specialpædagogiske område under regionsrådene eller tilsvarende specialklasser."

Link til statistik om Tange Kristne Friskole:

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Institutions/761012.aspx?dashboard=Overblik     

Tange Kristne Friskole, Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro, tlf. 8665 9211, tkf@fkf-skoler.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk