SFO'en

Formål og indhold i SFO'en

SFO´en på Tange Kristne Friskole bygger på et kristent menneskesyn. Et menneskesyn, hvor alle børn er helt unikke og har uendelig stor værdi, vi er derfor forpligtet til at behandle hinanden med stor omsorg og respekt.

Vi arbejder derudover ud fra den grundtanke, at alle børn er forskellige og har forskellige behov, og vi bestræber os i dagligdagen på at møde børnene med disse forskellige behov.

 

Vi vil i samværet med børnene gerne være med til at ruste dem til livet, der ligger foran dem. Målet er at give det enkelte barn en god rygsæk med på vejen i livet – både personligt, fagligt og socialt. 

Vi vil gerne, at SFO´en skal være børnenes frirum. Et frirum, som skal være et trygt, sjovt og hyggeligt sted at være, og hvor der skal være plads til et godt grin, en god krammer samt deltagende voksne, der udviser nærvær og tryghed. Når vi vil være nærværende, mener vi, at vi vil trøste, grine og spørge ind til børnene, samt være reflekterende og observerende og støttende i forhold til, hvordan børnene har det.

Vi vil gerne, at alle børn, der går i SFO, får en følelse og en oplevelse af, at SFO´en er ”mit sted”.

Vi har især fokus på:

De sociale kompetencer

At børnene lærer de sociale spilleregler, er en forudsætning for at kunne begå sig ikke bare som barn, men også frem i voksenlivet. Derfor har vi fokus på vores rolle, når der f.eks. opstår konflikter. Nogle gange skal vi gå ind og hjælpe børnene med at sætte ord på, hvad der skete samt lære at se konflikten fra den andens perspektiv.

- Ro og fordybelse i planlagte aktiviteter

- Vi møder børnene med en anerkendende tilgang - vi udviser respekt for børnenes forskelligheder

- Bålhygge

- Forskellige dage med bagning

Et anerkendende fællesskab

At føle sig som en del af et fællesskab kan være med til at styrke læringsmiljøet og ikke mindst trivsel hos barnet. Vi vil gerne være med til at hjælpe børnene med at skabe nogle gode og sunde fællesskaber, hvor børnene lærer, at vi taler pænt til, med og om hinanden - at vi behandler hinanden, som vi selv ønsker at blive behandlet.

Børnene skal lære, at de ikke altid får deres vilje, og at man nogle gange må gå på kompromis for fællesskabets skyld. Derfor er det vigtigt, at vi i SFO´en skaber og udvikler et positivt fællesskab, der er præget af respekt for hinanden, anerkendelse og tryghed.

I hverdagen gør vi det ved:

- Forskellige regellege – børnene lærer at aflæse og forstå de sociale relationer, skabe omsorg og gensidig respekt for hinanden

- Aktiviteter, der henvender sig til forskellige grupper (drenge/piger og små/store

- Lytte til børnenes forslag i forhold til valg af aktiviteter

- At give børnene hjælp til selvhjælp i forhold til konflikthåndtering

- At der er særligt fokus på, at børn og voksne omgås hinanden respektfuldt. Og at vi forventer, at der bliver snakket pænt til og om hinanden.

- Børnene lærer at tage ansvar, og de hjælper med at passe på vores ting og rydde op efter endt leg

- At vi er bevidste om et godt forældresamarbe

Bevægelse

Vi vil, at børnene kommer til at opleve en glæde ved at bevæge sig. Vi vil gerne sætte nogle gode rammer op for børnene, som giver muligheder for bevægelse.

 

Bevægelse er godt for al læring og udvikling, og derfor vil vi gerne, at børnene oplever glæde ved dette! Gennem leg og boldspil øver børnene sig på at vinde og tabe. Dette er med til at give en psykisk robusthed ikke kun nu, men også senere i livet.

I hverdagen gør vi det ved:

- Planlagte aktiviteter i hallen

- Fri leg i hallen

- Dagligt ude, hvor der er mulighed for løbehjul, banancykler, legetårn, sjippetov osv.

- Rundbold

- Fodbold

- Just Dance

Den frie leg

SFO´en er børnenes frirum efter endt skoledag, og derfor har vi også meget bevidst for øje, at de aktiviteter vi sætter på ugeplanen, er et tilbud.

Den frie leg giver mulighed for, at børnene kan igangsætte deres egne ideer og have tid til at fordybe sig i deres egne meningsfyldte aktiviteter. Børnene har brug for den frie leg, hvor alting ikke er voksenstyret. Gennem den frie leg udvikler børn sig kreativt, kognitivt og socialt, og barnet får større selvstændighed og selvværd.

 

 

I hverdagen gør vi det ved:

- At vi giver mulighed til at sige til og fra planlagte aktiviteter

- Voksne, der hjælper og guider – hvis der opstår konflikter

- At skabe ro til tid og fordybelse

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk