Tange Kristne Friskole   
Nærhed og nærvær

SFO

Skolefritidsordningen, eller SFO'en som den mest kaldes, er et tilbud til alle elever fra 0. til 3. klasse. 

SFO'en har hovedkvarter i børnehaveklassen, men i øvrigt fylder vi godt i skolens rammer.

Hallen bruges til boldspil og leg. Vi har tilbud om aktiviteter og bruger skolens store udenomsarealet og legeplads.

SFO'en er et fristed med plads til selvvalgte aktiviteter og frie lege-situationer. Det eneste fastlagte er tidsrummet fra kl. 12.10 til 14.10, hvor der er "udeliv" med arrangerede lege og aktiviteter.


Åbningstider

Hver morgen 6.15-8.05

Mandag-Torsdag 12.10-16.15

Fredag 12.10-15.30

 

SFO Lukkedage 2019-2020

Juleferie: 24/12 – 1/1 2020

Påskeferie: 4/4-13/4 (lukket de 3 hverdage mellem palmesøndag og skærtorsdag)

Store bededagsferie 8/5-10/5

Lukket dagen efter kr. himmelfartdag d. 22/5

2 pinsedag d. 1/6

Lukket grundlovsdag d. 5/6

Sommerferien : lukket uge 29-30-31
 

Kontakt:

mobil 2254 2561 
fastnet friskolen 8665 9211  
mail: sfotkf@gmail.com

SFO – principper for tilmelding til SFO'en

Vores SFO er et godt tilbud til alle børn i 0.-4. klasse. Den vil vi gerne værne om. Derfor har vi som skole i august 2017-18 opstillet nogle principper for, hvornår elever på de forskellige klassetrin kan)skal være tilmeldt SFO'en.

0. – 3. klasse

Alle elever i 0. - 3. klasse skal være tilmeldt SFO'en, medmindre de selv tager hjem eller bliver hentet af forældrene umiddelbart efter sidste lektion hver skoledag. Det betyder, at de også skal være tilmeldt SFO'en, hvis de tager den førstkommende bus hjem efter undervisningens ophør, da vi ønsker at have pædagogisk tilsyn med alle børn i 0. klasse i al den tid, de er på skolen. Der går nemlig  ofte lidt tid, fra eleverne har fri fra skole, til den førstkommende bus går.

4. klasse

Eleverne i 4. klasse må være tilmeldt SFO'en, hvis de benytter den. Hvis de tager den førstkommende bus hjem efter skoletid, må de gerne være tilmeldt SFO'en og dermed være under pædagogisk tilsyn.

Hvis I som hjem – og vi som skole – vurderer, at den enkelte elev kan være på skolen fra det tidspunkt, eleven får fri indtil den første bus går hjem, behøver eleven ikke være tilmeldt SFO'en – og kan dermed heller ikke benytte SFO'ens tilbud eller regne med at være under pædagogisk tilsyn.

For alle børn i 4. klasse gælder, at de skal være tilmeldt SFO'en, hvis de er på skolen til senere end det tidspunkt, hvor den første bus efter 4. klasses skoledag kører hjem. Hvis dette ikke kan lade sig gøre buges klippekortsordningen.

Klippekortsordning en er for de elever, der går i 4. klasse, som ikke er fast tilmeldt SFO’en, sådan at forældre til disse børn kan tilkøbe en eftermiddag i SFO’en ved tilmelding til SFO’personalet - gerne i så god tid som muligt. Det koster en 50’er pr. dag og afregnes ved juletid og sommerferien. Når det gælder ferie-SFO (efterårsferie, vinterferie og sommerferie) og overnatningen/SFO-turen er den dog kun for de børn, der er fast tilmeldt SFO’en. Benytter eleverne i 4. klasse ikke SFO’en, skal de fortsat tage den første bus hjem efter sidste lektion i skolen - undtaget er dog, hvis man skal blive og vente på undervisning i musikskolen, hvor man så må vente på skolen, indtil man har sin musikskoletid.

For alle elever i 0.-3. klasse gælder det fortsat, at de skal hentes umiddelbart efter sidste lektion, hvis de ikke er tilmeldt SFO’en. Grunden, til at vi ikke indfører klippekortsordningen her, er, at vi kun kan få statstilskud for de børn, der er fast tilmeldt SFO’en, og uden statstilskuddet ville det økonomiske fundament for SFO’en smuldre, og vi ville ikke kunne have det fine pædagogiske tilbud, som vi har i dag.

5. klasse

SFO'en er ikke et tilbud for 5. klasse og op, men her må eleverne gerne opholde sig på skolen, når de indordner sig under den kultur, vi har på skolen i forhold til samvær, mobiltelefoner osv.

Skoleleder Jens Kristian Lund Jensen

 

 


Tange Kristne Friskole - Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro - DK - 86 65 92 11 - tkf@fkf-skoler.dk

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk