Økonomien

Skolepenge

Friskolens drift financieres dels ved statstilskud og dels ved egenbetaling. Egenbetaling af skolepenge udgør i 2019/20:
1. barn:     1300 kr (11 rater)
2. barn:       700 kr (11 rater)
3. barn:       gratis

Friskolens konto: Nordea 2331 konto 6753101069
 

 

 

 

Priser for skolefritidsordningen:

max 12 timer pr uge:        650 kr pr måned

over 12 timer pr uge:        950 kr pr måned

Når man melder sig ud af SFO-tilbudet er betalingen løbende måned + 1 måned.

 

 

Transportudgifter:

Da vores elever bor spredt over et større område, har skolen besluttet at kompensere for dokumenterede udgifter til bustransport. Ved skoleårets afslutning refunderes udgifterne til bustransporten, når der afleveres dokumentation på kontoret. For præcis info, se Transport.

Tange Kristne Friskole, Husbondvej 39, 8850Bjerringbro, tlf 8665 9211, tkf@fkf-skoler.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk