Økonomien

Skolepenge

Friskolens drift financieres dels ved statstilskud og dels ved egenbetaling. Egenbetaling af skolepenge udgør i 2019/20:
1. barn:     1300 kr (11 rater)
2. barn:       700 kr (11 rater)
3. barn:       gratis
 
Som søskende regnes børn, der har samme folkeregisteradresse og samme betaler. 
 
Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivbørn og sammenbragte børn, der bor i husstanden.

 

Friskolens konto: Hvidbjerg Bank, 7500 - 1607722
 

 

 

 

Priser for skolefritidsordningen:

max 12 timer pr. uge:       

700 kr. pr. måned 2021/22

750 kr. pr. måned pr. 01-08-2022

over 12 timer pr. uge:        950 kr. pr. måned

Når man melder sig ud af SFO-tilbudet er betalingen løbende måned + 1 måned.

 

 

Transportudgifter:

Da vores elever bor spredt over et større område, har skolen besluttet at kompensere for dokumenterede udgifter til bustransport. Ved skoleårets afslutning refunderes udgifterne til bustransporten, når der afleveres dokumentation på kontoret. For præcis info, se Transport.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk