Tilsyn

Friskoler skal efter friskoleloven have en uvildig tilsynsførende, der på forældrenes vegne følger med i, at friskolen lever op til undervisnings-ministeriets regler. Forældrene har på skolekredsmødet 31. maj 2017 valgt:

Anna Maria Hald

Brogade 28, 1. tv. 8850 Bjerringbro
2857 1368, annamariehald1968@gmail.com

Tilsynsrapport

Nedenfor finder du de to sidste års tilsynsrapporter, som Anne Marie Hald har lavet. 

Tange Kristne Friskole, Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro, tlf. 8665 9211, tkf@fkf-skoler.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk