Undervisningsmiljø

Vi har ansvaret for eleverne, og er altid opmærsomme på om de har det godt. Det er en følge af den specielle tillid I forældre viser os når I overdrager ansvaret for jeres børn til os.

 

Vi kan og skal ikke være i jeres sted i forhold til jeres børn, men vi kan gøre det der skal til for at skoledagen og lektierne bliver en god oplevelse for børnene.  

Noget af det vi gør for børnene er af mere formel art og er derfor lettere at beskrive her. Det vigtigste kan ikke sådan lige beskrives her, for hvem kan beskrive mavefornemmelsen af den rette bemærkning på det rette sted. Istedet vil vi her beskrive et par af de velfærds-punkter vi på skolen har valgt at fokusere på de sidste par år.

I foråret 2019 er der lavet  trivsels og -undervisningsmiljøundersøgelse. Elevrådet har i foråret 2019 lavet en analyse og handleplan udfra disse undersøgelser. Lærerrådet har gennemset og kommenteret handleplanen.

Antimobbepolitik

Se nedenfor

Undervisningsmiljøundersøgelse 2019/20 

- gennemgang med elevrådet d. 5.4. 2019

Alle elever på vores skole har deltaget i en storstilet, anonym trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse i det tidlige forår 2019. Elevrådet har d. 5.4. siddet og arbejdet med at analysere resultaterne og komme med forslag til en handleplan på de ting, vi skal arbejde med de kommende år. Lærerrådet har tilsvarende gennemgået undersøgelserne for eleverne og har kommenteret på handleplanen på et lærermøde d. 9.4. 2019. Se nederst i dokumentet.

Disse forhold er elevrådet stolte af på vores skole
En af de ting, elevrådet hæfter sig ved, er, at samtlige elever i 0.-3. klasser udtaler, at de er glade for deres skole - 77 % meget glade, 23 % lidt glade, men ingen siger nej til spørgsmålet om, hvorvidt de er glade for deres skole. For 4.-9. klasse gælder det, at 94 % er glade for deres skole, mens 6 % sjældent er glade for deres skole i denne alderskategori. Det glæder elevrådet sig meget over.

Andre positive ting for 0.-3. klasse er, at klasserne er rare at være i, 99 % er glade for deres lærere og alle oplever, at lærerne hjælper dem i skolen. Nogle af de mange andre positive ting, som 4.-9. klasses elever fremhæver, er, at 77 % føler sig accepteret som de er af de andre elever, 98 % siger at de aldrig eller sjældent bliver mobbet, og 94 % siger at de ikke selv har mobbet nogen i dette skoleår.

Bogstaverne i parentes henviser til de konkrete tiltag, handleplanen længere nede anviser.

Disse forhold mener elevrådet, at der skal handles på:
Det, elevrådet mener, der skal handles på efter at have analyseret undersøgelserne, er:
 
0.-3. klasse
- 11 % oplever, at "der er nogen der driller dig så de bliver kede af det" (a)

- 44 % oplever at de ikke er med til at bestemme, hvad de skal lave i timerne (b)

- 24 % har sagt at stolene er dårlige at sidde på (c) 4.-9. klasse

- 12 % føler sig tit eller meget tit ensomme (d)

- 25 % har tit eller meget tit ondt i hovedet (e)

- 19 % har nævnt, at de ikke føler luften er så god i klasselokalerne (f)

- 28 % synes ikke toiletterne er rene og pæne (g).

Elevrådets og lærerkollegiets forslag til handleplan
Da vi arbejder ud fra en demokratisk grundforståelse på vores skole, er elevrådet med til at udforme ideer til en handleplan, og den er som følger i forhold til de enkelte punkter.

Lærerkollegiet har tilsluttet sig elevrådets analyse og handleplan med enkelte kommentarer - se nedenfor.

a) Elevråd: Lærere og skoleledelse skal fortsat arbejde med trivsel og at skabe gensidig respekt imellem store og små.

Lærerkollegiet: Lærerne i indskolingen vil løbende arbejdet med sproget - evt. via en særlig sprogdag og opfølgning på denne.

b) Elevrådet opfordrer lærerne til at arbejde med, hvordan eleverne kan være med til i højere grad at bestemme, hvad de skal lave i timerne.

Lærerkollegiet: Lærerne tager dette til efterretning.

c) Elevrådet opfordrer skoleledelsen til at skifte de gamle møbler ud - eller købe hynder til de gamle stole i indskolingen.

Lærerkollegiet: Skift gerne til billigere skamler i indskolingens 1.-3. klasse (evt. polstrede), da man får en bedre siddestilling på en skammel.

Skoleledelse: Skolestyrelsen har tidligere anbefalet, at vi skifter møbler ud i ét klasselokale om året, og det vil vi gøre, så - bl.a. til kontorstole, der kan justeres i højden. De lidt hårde kontorstole, vi fik købt ind i sommers, ompolstres i sommerferien 2019 for at skabe bedre siddeforhold for eleverne.

d) Elevrådet har indført en legepatrulje hver onsdag og vil se tiden an i forhold til, hvordan det virker i retning af at skabe mindre ensomhed blandt eleverne.

e) Elevrådet opfordrer skoleledelsen til at gøre noget akut for at skabe bedre ventilationsforhold i den gamle del af skolen.

Lærerkollegiet: Mærker også, at der mangler luft/er for højt CO2-indhold i luften.

Skoleledelse: Skoleledelsen undersøger i foråret 2019 prisen for at etablere ordentlig ventilation med varmegenvinding i den gamle del af skolen, hvor luftudskiftningen ikke vurderes at være tilstrækkelig. Skolestyrelsen tager den endelige beslutning om dette, når de har tilstrækkelige informationer at tage beslutninger ud fra.

f) Samme som e

g) Elevrådet opfordrer til, at vi på skolen arbejder med kulturen om det at gå på toilettet (ikke smide papir f.eks.) og at skoleledelsen evt. overvejer at indføre middagsrengøring i den gamle del af skolen.

Lærerkollegiet: Det vurderer, at der er gode toiletforhold, og at toiletterne generelt er rene.

Skoleledelsen: Taler med alle eleverne om ikke at smide papir på gulvet, at skylle ud og altid at sætte sig ned på toilettet - uanset køn.

Det er skoleledelsens ansvar, at der arbejdes videre med de punkter i handleplanen, som elevrådet ønsker fokus på - enten ved at undersøge sagen nærmere og/eller arbejde på, at forholdene på de nævnte områder forbedres.

15. april 2019

Jens Kristian Lund Jensen

Skoleleder

 

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk