Handleplan ift. den sociale klausul på Tange Kristne Friskole

Handlingsplan for fremme af aktiv social- og arbejdsmarkedspolitik med angivelse af foranstaltninger, der tænkes iværksat:

Tange Kristne Friskole har til hensigt at fremme en aktiv social- og arbejdsmarkedspolitik og vil i den forbindelse prioritere ansættelse af personer med varig nedsættelse af arbejdsevnen for at søge disse bragt tilbage til arbejdet.

Tange Kristne Friskoles prioritering er primært for egne ansatte, der er kommet i en situation, der vil udelukke dem fra deres normale ansættelse. Sekundært gælder prioriteringen øvrige.

Tange Kristne Friskole tilstræber at efterleve krav om at ansætte et bestemt antal personer på særlige vilkår (angivet i ”Bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner” til 3,5 % af det samlede antal årsværk.)

Tange Kristne Friskole har i regnskabsåret 2020 haft ansatte på særlige vilkår, som nævnt i ”Bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner”.
Det samlede antal årsværk for Tange Kristne Friskole i 2020 var 19,0 årsværk. 3,5 % heraf svarer til 0,67 årsværk.

Tange Kristne Friskole har i 2020 haft 1 medarbejder ansat i flexjob, hvilket svarer til 0,95 årsværk eller 5 % ansat på særlige vilkår (sociale klausuler).

Herudover har vi i 2020 haft 1 borger i praktik, samlet svarende til ca. 0,1 årsværk

Tange Kristne Friskole har i 2020 haft 2 langtidssygemeldte medarbejdere svarende til ca. 0,30 årsværk.

Tange Kristne Friskole har i 2020 ikke haft medarbejdere på barsel svarende til 0 årsværk.

 

Tange Kristne Friskole vil søge at fastholde medarbejdere ved at:

  • søge §56 på de medarbejdere, hvor det er relevant for
  • have en fleksibel arbejdsplads, hvor man som medarbejder kan gå ned i tid for en periode

 

Tange Kristne Friskole vil søge at støtte udsatte på arbejdsmarkedet ved at medvirke til at skabe f.eks.:

  • Jobtræning for dagpengemodtagere, jf. lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik
  • Individuel jobtræning for dagpengemodtagere, jf. lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk