Leif Bjerg Thomsen

Skoleleder
Tlf.: 23 27 69 45
Mail: tkf@fkf-skoler.dk

 

Birgit Kirkegaard

Souschef og lærer
Underviser i matematik og dansk 

Matematik 
Jeg elsker at undervise i matematik. Det er fantastisk, når eleverne forstår, hvad de lærer og kan bruge det i deres hverdag. Matematik skal ikke være teori, men et praktisk redskab i livet. Det er ønsket og målet for min undervisning. Vi bruger rigtig meget pc og digitale hjælpemidler i undervisningen fra 7. klasse.

Dansk
Dansk i indskolingen er utrolig berigende. Det er fantastisk at stå på sidelinjen og opleve hvordan bogstaverne bliver til ord. Ord som giver mening for eleven. Ord som åbner op for en verden af gode historier - både selvskrevne og læste.

 

Merethe Krogh Jensen

SFO-leder og lærer
Underviser i idræt, billedkunst og emne
Tlf.: 22542561

Det vigtigste for mig i SFO’en, er at alle børn føler sig mødt med et smil, godt humør, nærvær og anerkendelse og har en god dag i SFO’en. Tiden i SFO’en er et frirum, hvor der er plads til leg, hygge, sjov, spontane aktiviteter, planlagte aktiviteter, noget for drenge, noget for piger - store som små. Noget andet jeg prioriterer i SFO’en er de sociale relationer. For at blive god til en sportsgren, spille et instrument, bage et mesterværk eller noget helt andet, så skal der øves og trænes. Det samme gælder for vores sociale kompetence og de sociale relationer, i SFO’en øver og træner vi det, og som voksen vil jeg hjælpe børnene med løsninger, men også med forebyggelse, så de med tiden selv kan mestre konflikter og uoverensstemmelser på en god måde.

Hedvig Lodahl

Lærer - læsevejleder
Underviser i dansk og matematik

Jeg brænder for, at alle børn er glade for at komme i skole. Det er de, når de oplever succes. Derfor er det vigtigt for mig, at den enkelte bliver tilgodeset i forhold til det niveau, som han eller hun er på.

Det betyder også meget for børnenes trivsel, at de er en aktiv del af klassefællesskabet. Derfor arbejder jeg ud over det faglige også meget med relationer mellem børnene. Det er vigtigt for mig, at børnene lærer at se hinandens værdi på trods af forskelligheder.

Som læsevejleder arbejder jeg bl.a. med læseevaluering i klasserne og afdækning af læse- og skrivevanskeligheder.

Jens Kristian Nygaard

Lærer
Underviser i dansk, naturfag og 
design og håndværk

Det er synd for mine kolleger, for jeg har fået de bedste fag. Dansk er fantastisk, for når vi arbejder med tekster, film, billeder og det vi ellers skal, bliver vi overraskede og udfordrede. Naturfag er tilfredsstillende på en anden måde - det giver os mulighed for at forstå verden og selv komme til at deltage i den spændende udvikling, der sker der lige nu. Jeg elsker ordene: "Nårh, det er derfor ..." Design og håndværk er bare guldkorn med sukker - det er leg, udfordring, frihed, oplevelser, hænder der tænker. Og elever der er stolte over at kunne.

 

Margit Andersen

Lærer
Underviser i matematik

Det er vigtigt for mig, at eleverne oplever at blive mødt af en engageret lærer, som forventer noget af dem, giver dem passende udfordringer og er opmærksom på selv små fremskridt.

Jeg nyder at veksle mellem boglige fag og kreative fag som billedkunst og madkundskab, hvor eleverne kan få lov til at vise mere af sig selv. 

Kasper Lind

Lærer
Underviser i matematik, engelsk, kristendom, og idræt

Jeg brænder særligt for undervisning i kristendom og inkludering af eleverne i undervisningen.

Jeg tror på, at det er vigtigt at være med i undervisningen og få fingrene i teksterne, så de bliver aktuelle for os i dag. 

Tanya Fomsgaard

Lærer
Underviser i engelsk, historie og samfundsfag

Jeg underviser i engelsk, historie og samfundsfag. Nogle gange er jeg også så heldig at have andre fag som f.eks. tysk.
Jeg elsker at lære mine elever at kende, og jeg nyder at arbejde tæt med eleven for at hjælpe eleven med at nå sit mål. 
Jeg gør mig umage for at arbejde sammen med eleven om at sætte et godt mål for netop hende/ham.
Det bedste øjeblik i mit arbejde er, når en elev opdager, at de lykkedes med noget, de ikke troede, de kunne. Jeg elsker musik, og det præger min undervisning i alle fag.
Vi sætter beats til grammatikken, lærer ordklasser med melodier og underviser historiekanon med en kanon kanonsang.
Eleverne indtager scenen, og sammen skaber vi skønne, sjove, kreative, faglige produkter og smil på læben uanset klassetrin.
 

Kirstine Grenov

Lærer
Underviser i dansk, kristendom, musik, håndværk og kunst

I min undervisning er det vigtigt for mig, at der er plads til at lære med både hoved, krop og hænder. Jeg er farverig nørd, og musik, bevægelse og kreativitet har plads i alle mine fag.

Jeg har mange timer i dansk, hvor vi leger bogstavlydene ind, børnestaver, spiller orddomino og meget andet. Det er skønt at være med til at smitte børnene i indskolingen med min egen passion for læsning og sprog

Laila Trier Hjørnholm

Lærer - AKT-lærer
Underviser i musik, klaver og sang

I musikundervisningen ønsker jeg at skabe et rum hvor kreativitet, frihed og fællesskab vægtes højt. Vi skal være fælles om at skabe musikken, lade den binde os sammen og dermed gå en stor bue udenom præstation. Jeg synes, det er vigtigt at inddrage eleverne, så de tager aktivt del i undervisningen, mærker værdien af deres eget bidrag og derigennem vover sig ud i nye udfordringer.

Mads Bruun Villadsen

Lærer og SFO-medarbejder
Underviser i historie

 

Birthe Poulsen

SFO-medarbejder og rengøringsansvarlig

Når jeg tager imod børnene om morgenen i SFO’en, er det vigtigt for mig, at hver enkelt barn bliver mødt med et smil og et godmorgen. Det er vigtigt for mig, at børnene får en god start på dagen. Jeg sætter stor pris på, at det enkelte barn trives om eftermiddagen. Der skal være tid til leg, hygge, snak, kreativitet og kram. Der skal være plads til netop dit barn

Mette Gaarde Bjerregaard

Lærer
Underviser i dansk, tysk og engelsk

Mette Reuss Andersen

Lærer
Underviser i dansk og madkundskab

Jeg underviser i dansk og madkundskab. I dansk er det fantastisk, at man kan arbejde bredt og forskelligartet med alt fra grammatik til kreative produktioner, fra gruppearbejde til individuelt nørderi. I madkundskab er det en fest at opleve elevernes arbejde med helt konkrete ting, som skal fremstilles - og nydes efterfølgende! Jeg er meget optaget af at skabe et trygt miljø, der er præget af godt humør og en anerkendende tilgang til eleverne. Jeg vil gerne opmuntre mine elever til at præstere deres bedste og til at tro på deres egne evner. Alle har noget at sige, der er værd at lytte til, og som lærer er det min opgave at facilitere de gode samtaler i klassen - både, når det handler om det faglige og om det relationelle.

Lars Pedersen

Lærer
Underviser i dansk, tysk, historie og samfundsfag

 

Fredrik Roager Videslet

Lærer
Underviser i matematik, idræt, natur/teknik og kristendom

Jeg brænder for mine fag og ønsker, at den enkelte elev skal have et positivt og lærerigt møde med de enkelte fag, hvor han/hun kan få lov til at stille spørgsmål, prøve egne tanker af og blive udfordret til at lære nyt.
Samtidig er det vigtigt for mig, at jeg får set, hørt og snakket med den enkelte elev om de ting, der fylder for ham/hende.

Jeppe Tang Miltersen

Lærer
Underviser i dansk, kristendom, natur/teknik og trommer

Når jeg i min fritid øver mig i at spille musik, skal min venstre hånd trænes mindst dobbelt så meget som min højre for at kunne følge med - bare fordi jeg er højrehåndet. Min opgave på skolen består langt hen ad vejen i, at være med til at træne den enkelte elevs "venstre hånd".

Jeg arbejder primært som støttelærer og med specialundervisning. Jeg elsker at kunne gå mere individuelt til værks med eleverne, og mit arbejde betyder også, at jeg i mange situationer har mere tid med den enkelte elev. Særligt er det fedt at opleve, hvordan jeg kan få lov til at gå med enkelte elever gennem det faglige indhold med udgangspunkt i deres forforståelse, så de pludselig forstår noget, de måske ikke først troede de kunne.

Jeg brænder for at motivere eleverne til at lære og give dem oplevelser af at kunne. 

Lukas Roer Fredensborg

Lærer 
Underviser i matematik, billedkunst og kristendom

At være med til at give børn en god og tryg skolegang er for mig det, som driver værket. Jeg ønsker at kunne bidrage til, at eleverne at kan komme og gå med et smil. Jeg tror og håber på, at jeg ved og møde eleverne i øjenhøjde, med ærlighed og respekt kan skabe den relation, som gør en forskel. For mig er det vigtigt at alle trives og mærker at TKF er et godt sted at være.

 

Anette Kelstrup Madsen

Sekretær
Mail: tkf@fkf-skoler.dk

Udover at have det privilegium at holde gang i de administrative hjul, er det ofte mig du møder i telefonen, får en mail fra eller møder på kontoret. Det vigtigste for mig, er at give dig en god oplevelse af at have kontakt med skolen, uanset om du er elev, forælder, kollega, samarbejdspartner eller andet. Jeg vil gerne snakke med dig og møde dig med forståelse og hjælp, hvis der er brug for det.

Er din dag blevet bedre, er min det også.

Aage Bruhn

Pedel
Mail: aage0892@fkf-skoler.dk

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk