Jens Kristian Lund Jensen

Lærer - skoleleder
Underviser i friluftsliv
tlf: 8665 9211
mail: tkf@fkf-skoler.dk
 

En god skoledag begynder med at elever og voksne på skolen har sagt god morgen og har kigget hinanden i øjnene. De gode relationer, den gensidige tillid og respekten er værdifuld på vores skole. 

Alle elever skal have mulighed for at udvikle sig mest muligt - personligt, socialt og fagligt. Vekselvirkningen mellem fagligfordybelse og mere kropslige aktiviteter uden for klasselokalet er ideel. Friluftsliv er et fantastisk fag at undervise i fordi det giver eleveren fælles oplevelser og læring i og af naturen.

Sara Hummelmose Hørning

Lærer - viceskoleleder
Underviser i dansk, tysk og musik
mail:  
sara960c@fkf-skoler-dk
 
Energi og forundring er kerneord i min undervisning. Eleverne og jeg bliver nødt til at bruge energi på at sætte os ind i det faglige stof, og forundringen og det at undre sig giver mulighed for gode diskussioner og samtaler. Derfor er det fantastisk, når eleverne stiller spørgsmål - så er vi virkelig godt på vej!
Sprog er et genialt fagområde, og derfor underviser jeg i dansk og tysk. Sidst, men ikke mindst, underviser jeg i musik. Her oplever jeg, at arbejdet med at skabe lyd og rytme giver et herligt fællesskab.
 

 

Hedvig Lodahl

Lærer - læsevejleder
Underviser i dansk og matematik
Mail: 

hedv0014@fkf-skoler.dk

Jeg brænder for, at alle børn er glade for at komme i skole. Det er de, når de oplever succes. Derfor er det vigtigt for mig, at den enkelte bliver tilgodeset i forhold til det niveau, som han eller hun er på.

Det betyder også meget for børnenes trivsel, at de er en aktiv del af klassefællesskabet. Derfor arbejder jeg ud over det faglige også meget med relationer mellem børnene. Det er vigtigt for mig, at børnene lærer at se hinandens værdi på trods af forskelligheder.

Som læsevejleder arbejder jeg bl.a. med læseevaluering i klasserne og afdækning af læse- og skrivevanskeligheder.

 

Margit Andersen

Lærer
Underviser i matematik
Mail: 

marg2004@fkf-skoler.dk

Det er vigtigt for mig, at eleverne oplever at blive mødt af en engageret lærer, som forventer noget af dem, giver dem passende udfordringer og er opmærksom på selv små fremskridt.
Jeg nyder at veksle mellem boglige fag og kreative fag som billedkunst og madkundskab, hvor eleverne kan få lov til at vise mere af sig selv. 

Kasper Lind

Lærer
Underviser i matematik, engelsk, kristendom, og idræt
Mail: 

kasp913c@fkf-skoler.dk

Jeg brænder særligt for undervisning i kristendom og inkludering af eleverne i undervisningen.

Jeg tror på, at det er vigtigt at være med i undervisningen og få fingrene i teksterne, så de bliver aktuelle for os i dag. 

 Mariann Primdahl

Mariann Primdahl
Lærer i krea og billedekunst  - SFO
Email:

mari5g62@fkf-skoler.dk

Jeg vil gerne fremelske glæden ved de kreative fag, hvor der skal være plads til at tænke skævt, til at fordybe sig og mærke den tilfredshed, det giver at skabe noget med hænderne. Det er dejligt at se, når elever blomstrer i arbejdet og får en succesoplevelse. Også som støttelærer glæder det, når en elev mestrer opgaverne og begejstres.

Birgit Kirkegaard

Lærer
Underviser i matematik og dansk 
Mail: 

birg0413@fkf-skoler.dk

Matematik er skønt fag. Det er super fedt når en elev fx efter en gennemgang eller forklaring udbryder: "NÅH... smart! " 

Vi arbejder rigtig meget på pc og bruger de digitale hjælpemidler i undervisningen i matematik. 

Vi "børnestaver" i indskolingen, og det, synes jeg, er pragtfuldt! Jeg vil gerne give børnene glæde i deres arbejde og udvikle deres selvværd. Det sker, når det enkelte barn skriver, staver og læser i sit eget tempo. Resultatet er nogle fantastiske historier og glade, tilfredse og stolte børn.

Tanya Fomsgaard

 

Kirstine Grenov

Lærer
Underviser i dansk, kristendom, musik, håndværk og kunst
Mail:
 

kirs6981@fkf-skoler.dk

I min undervisning er det vigtigt for mig, at der er plads til at lære med både hoved, krop og hænder. Jeg er farverig nørd, og musik, bevægelse og kreativitet har plads i alle mine fag.

Jeg har mange timer i dansk, hvor vi leger bogstavlydene ind, børnestaver, spiller orddomino og meget andet. Det er skønt at være med til at smitte børnene i indskolingen med min egen passion for læsning og sprog

Laila Trier Hjørnholm

Konservatorieuddannet
Underviser i musik
mail: 
lail4477@fkf-skoler.dk
 

I musikundervisningen ønsker jeg at skabe et rum hvor kreativitet, frihed og fællesskab vægtes højt. Vi skal være fælles om at skabe musikken, lade den binde os sammen og dermed gå en stor bue udenom præstation. Jeg synes, det er vigtigt at inddrage eleverne, så de tager aktivt del i undervisningen, mærker værdien af deres eget bidrag og derigennem vover sig ud i nye udfordringer.

Jens Kristian Nygaard

Lærer
Underviser i dansk, naturfag og
design og håndværk
mail:
jens0358@fkf-skoler.dk
 

Det er synd for mine kolleger, for jeg har fået de bedste fag. Dansk er fantastisk, for når vi arbejder med tekster, film, billeder og det vi ellers skal, bliver vi overraskede og udfordrede. Naturfag er tilfredsstillende på en anden måde - det giver os mulighed for at forstå verden og selv komme til at deltage i den spændende udvikling, der sker der lige nu. Jeg elsker ordene: "Nårh, det er derfor ..." Design og håndværk er bare guldkorn med sukker - det er leg, udfordring, frihed, oplevelser, hænder der tænker. Og elever der er stolte over at kunne.

 

Birthe Poulsen

SFO-medarbejder
Tel: 22542561
Mail: 

birt6294@fkf-skoler.dk

Når jeg tager imod børnene om morgenen i SFO’en, er det vigtigt for mig, at hver enkelt barn bliver mødt med et smil og et godmorgen. Det er vigtigt for mig, at børnene får en god start på dagen. Jeg sætter stor pris på, at det enkelte barn trives om eftermiddagen. Der skal være tid til leg, hygge, snak, kreativitet og kram. Der skal være plads til netop dit barn

Louise Bager Due

Pædagog
SFO-leder
mail: 

loui31b9@fkf-skoler.dk

Den anerkendende og respektfulde tilgang til børnene er noget jeg værdsætter højt. Jeg vil møde både børn og forældre med et smil, så alle føler sig velkomne. Jeg mener, det er vigtigt, at alle børn bliver set og mødt der, hvor de er, da det er med til at give både børn og os voksne en god dag i SFO'en. Jeg brænder for, at der i løbet af ugen vil blive nogle forskellige aktiviteter, som tilgodeser både store og små – drenge og piger. Der skal være plads til leg, boldspil, smil, bål, kreativitet og hvad vi nu ellers finder på af sjove ting. For mig handler det om, at børnene har det godt og får en skøn dag!

Anette Kelstrup Madsen

Sekretær

mail: anet649b@fkf-skoler.dk

Udover at have det privilegium at holde gang i de administrative hjul, er det ofte mig du møder i telefonen, får en mail fra eller møder på kontoret. Det vigtigste for mig, er at give dig en god oplevelse af at have kontakt med skolen, uanset om du er elev, forælder, kollega, samarbejdspartner eller andet. Jeg vil gerne snakke med dig og møde dig med forståelse og hjælp, hvis der er brug for det.

Er din dag blevet bedre, er min det også.

 

Birthe Støvring Holmberg

Lærer
Underviser i Dansk
Mail: birt5521@fkf-skoler.dk
Halvårsvikar

Jonas Sundgaard

Årsvikar
mail:
jona831a@fkf-skoler.dk
Årsvikar
Tange Kristne Friskole, Husbondvej 39, 8850Bjerringbro, tlf 8665 9211, tkf@fkf-skoler.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk