Jens Kristian Lund Jensen

Skoleleder
Underviser i friluftsliv
Tlf.: 8665 9211
Mail: tkf@fkf-skoler.dk

En god skoledag begynder med at elever og voksne på skolen har sagt god morgen og har kigget hinanden i øjnene. De gode relationer, den gensidige tillid og respekten er værdifuld på vores skole. 

Alle elever skal have mulighed for at udvikle sig mest muligt - personligt, socialt og fagligt. Vekselvirkningen mellem fagligfordybelse og mere kropslige aktiviteter uden for klasselokalet er ideel. Friluftsliv er et fantastisk fag at undervise i fordi det giver eleveren fælles oplevelser og læring i og af naturen.

Sara Hummelmose Hørning

Viceskoleleder
Underviser i dansk, tysk og musik

Energi og forundring er kerneord i min undervisning. Eleverne og jeg bliver nødt til at bruge energi på at sætte os ind i det faglige stof, og forundringen og det at undre sig giver mulighed for gode diskussioner og samtaler. Derfor er det fantastisk, når eleverne stiller spørgsmål - så er vi virkelig godt på vej!

Sprog er et genialt fagområde, og derfor underviser jeg i dansk og tysk. Sidst, men ikke mindst, underviser jeg i musik. Her oplever jeg, at arbejdet med at skabe lyd og rytme giver et herligt fællesskab.

Pt. på barsel indtil 30-04-2022

 

Birgit Kirkegaard

Lærer og konstitueret souschef til 30-04-2022
Underviser i matematik og dansk 

Matematik 
Jeg elsker at undervise i matematik. Det er fantastisk, når eleverne forstår, hvad de lærer og kan bruge det i deres hverdag. Matematik skal ikke være teori, men et praktisk redskab i livet. Det er ønsket og målet for min undervisning. Vi bruger rigtig meget pc og digitale hjælpemidler i undervisningen fra 7. klasse.

Dansk
Dansk i indskolingen er utrolig berigende. Det er fantastisk at stå på sidelinjen og opleve hvordan bogstaverne bliver til ord. Ord som giver mening for eleven. Ord som åbner op for en verden af gode historier - både selvskrevne og læste.

 

Anette Kelstrup Madsen

Sekretær
Mail: tkf@fkf-skoler.dk

Udover at have det privilegium at holde gang i de administrative hjul, er det ofte mig du møder i telefonen, får en mail fra eller møder på kontoret. Det vigtigste for mig, er at give dig en god oplevelse af at have kontakt med skolen, uanset om du er elev, forælder, kollega, samarbejdspartner eller andet. Jeg vil gerne snakke med dig og møde dig med forståelse og hjælp, hvis der er brug for det.

Er din dag blevet bedre, er min det også.

Kasper Lind

Lærer
Underviser i matematik, engelsk, kristendom, og idræt

Jeg brænder særligt for undervisning i kristendom og inkludering af eleverne i undervisningen.

Jeg tror på, at det er vigtigt at være med i undervisningen og få fingrene i teksterne, så de bliver aktuelle for os i dag. 

Margit Andersen

Lærer
Underviser i matematik

Det er vigtigt for mig, at eleverne oplever at blive mødt af en engageret lærer, som forventer noget af dem, giver dem passende udfordringer og er opmærksom på selv små fremskridt.

Jeg nyder at veksle mellem boglige fag og kreative fag som billedkunst og madkundskab, hvor eleverne kan få lov til at vise mere af sig selv. 

Hedvig Lodahl

Lærer - læsevejleder
Underviser i dansk og matematik

Jeg brænder for, at alle børn er glade for at komme i skole. Det er de, når de oplever succes. Derfor er det vigtigt for mig, at den enkelte bliver tilgodeset i forhold til det niveau, som han eller hun er på.

Det betyder også meget for børnenes trivsel, at de er en aktiv del af klassefællesskabet. Derfor arbejder jeg ud over det faglige også meget med relationer mellem børnene. Det er vigtigt for mig, at børnene lærer at se hinandens værdi på trods af forskelligheder.

Som læsevejleder arbejder jeg bl.a. med læseevaluering i klasserne og afdækning af læse- og skrivevanskeligheder.

Tanya Fomsgaard

Lærer
Underviser i engelsk, historie og samfundsfag

Jeg underviser i engelsk, historie og samfundsfag. Nogle gange er jeg også så heldig at have andre fag som f.eks. tysk.
Jeg elsker at lære mine elever at kende, og jeg nyder at arbejde tæt med eleven for at hjælpe eleven med at nå sit mål. 
Jeg gør mig umage for at arbejde sammen med eleven om at sætte et godt mål for netop hende/ham.
Det bedste øjeblik i mit arbejde er, når en elev opdager, at de lykkedes med noget, de ikke troede, de kunne. Jeg elsker musik, og det præger min undervisning i alle fag.
Vi sætter beats til grammatikken, lærer ordklasser med melodier og underviser historiekanon med en kanon kanonsang.
Eleverne indtager scenen, og sammen skaber vi skønne, sjove, kreative, faglige produkter og smil på læben uanset klassetrin.
 

Kirstine Grenov

Lærer
Underviser i dansk, kristendom, musik, håndværk og kunst

I min undervisning er det vigtigt for mig, at der er plads til at lære med både hoved, krop og hænder. Jeg er farverig nørd, og musik, bevægelse og kreativitet har plads i alle mine fag.

Jeg har mange timer i dansk, hvor vi leger bogstavlydene ind, børnestaver, spiller orddomino og meget andet. Det er skønt at være med til at smitte børnene i indskolingen med min egen passion for læsning og sprog

Laila Trier Hjørnholm

Lærer - AKT-lærer
Underviser i musik, klaver og sang

I musikundervisningen ønsker jeg at skabe et rum hvor kreativitet, frihed og fællesskab vægtes højt. Vi skal være fælles om at skabe musikken, lade den binde os sammen og dermed gå en stor bue udenom præstation. Jeg synes, det er vigtigt at inddrage eleverne, så de tager aktivt del i undervisningen, mærker værdien af deres eget bidrag og derigennem vover sig ud i nye udfordringer.

Jens Kristian Nygaard

Lærer
Underviser i dansk, naturfag og 
design og håndværk

Det er synd for mine kolleger, for jeg har fået de bedste fag. Dansk er fantastisk, for når vi arbejder med tekster, film, billeder og det vi ellers skal, bliver vi overraskede og udfordrede. Naturfag er tilfredsstillende på en anden måde - det giver os mulighed for at forstå verden og selv komme til at deltage i den spændende udvikling, der sker der lige nu. Jeg elsker ordene: "Nårh, det er derfor ..." Design og håndværk er bare guldkorn med sukker - det er leg, udfordring, frihed, oplevelser, hænder der tænker. Og elever der er stolte over at kunne.

 

Birthe Poulsen

SFO-medarbejder og rengøringsansvarlig

Når jeg tager imod børnene om morgenen i SFO’en, er det vigtigt for mig, at hver enkelt barn bliver mødt med et smil og et godmorgen. Det er vigtigt for mig, at børnene får en god start på dagen. Jeg sætter stor pris på, at det enkelte barn trives om eftermiddagen. Der skal være tid til leg, hygge, snak, kreativitet og kram. Der skal være plads til netop dit barn

Merethe Krogh Jensen

SFO-leder og lærer
Underviser i idræt, billedkunst og emne
Tlf.: 22542561

Det vigtigste for mig i SFO’en, er at alle børn føler sig mødt med et smil, godt humør, nærvær og anerkendelse og har en god dag i SFO’en. Tiden i SFO’en er et frirum, hvor der er plads til leg, hygge, sjov, spontane aktiviteter, planlagte aktiviteter, noget for drenge, noget for piger - store som små. Noget andet jeg prioriterer i SFO’en er de sociale relationer. For at blive god til en sportsgren, spille et instrument, bage et mesterværk eller noget helt andet, så skal der øves og trænes. Det samme gælder for vores sociale kompetence og de sociale relationer, i SFO’en øver og træner vi det, og som voksen vil jeg hjælpe børnene med løsninger, men også med forebyggelse, så de med tiden selv kan mestre konflikter og uoverensstemmelser på en god måde.

Rebekka Hauge Breum

Lærer
Underviser i tysk

Jeg lægger vægt på at lære eleverne at kende, så jeg kan planlægge undervisningen, så den er god for lige netop dem. Jeg synes det er skønt, når eleverne vil være med til at bestemme, hvad der skal ske, og jeg ønsker at de føler sig mødt og hørt. I min undervisning går jeg efter at have positiv kontakt med alle elever, og efter læring gennem musik, leg og bevægelse.

 

Jacob Stensgaard

SFO-medarbejder og lærervikar
Underviser i guitar

Som vikar, har jeg glæde af at have alle klasserne og opleve hver enkelt klasse. Det er derfor vigtigt for mig at eleverne mødes i øjenhøjde, og det er vigtigt at vi som voksne hjælper den enkelte elev til en bedre dag! Min humor er en "one-of-a-kind" og min filosofi er derfor at vi kommer længst med et smil og en ringe vittighed, for så har vi det bedst! 

 

Jonas Brorson Sundgaard

SFO-medarbejder og vikar

Jeg er så heldig at have fået lov at arbejde både i SFO’en og i skolen som tilkaldevikar. Jeg elsker mit job, fordi jeg får lov til at møde en masse forskellige mennesker på en masse forskellige måder. Det er altid vigtigt for mig, at eleverne oplever, at de bliver mødt der hvor de er, og at de føler sig set, hørt og forstået. Jeg går meget op i at alle har det godt, for så bliver det hele bare sjovere. En god dag for mig, er når jeg kan mærke, at jeg har været med til at gøre elevernes dag bedre.

Mette Reuss Andersen

Lærer
Underviser i dansk og madkundskab

Jeg underviser i dansk og madkundskab. I dansk er det fantastisk, at man kan arbejde bredt og forskelligartet med alt fra grammatik til kreative produktioner, fra gruppearbejde til individuelt nørderi. I madkundskab er det en fest at opleve elevernes arbejde med helt konkrete ting, som skal fremstilles - og nydes efterfølgende! Jeg er meget optaget af at skabe et trygt miljø, der er præget af godt humør og en anerkendende tilgang til eleverne. Jeg vil gerne opmuntre mine elever til at præstere deres bedste og til at tro på deres egne evner. Alle har noget at sige, der er værd at lytte til, og som lærer er det min opgave at facilitere de gode samtaler i klassen - både, når det handler om det faglige og om det relationelle.

Lars Pedersen

Lærer
Underviser i dansk, tysk, historie og samfundsfag

 

Fredrik Roager Videslet

Lærer
Underviser i matematik, idræt, natur/teknik og kristendom

Jeg brænder for mine fag og ønsker, at den enkelte elev skal have et positivt og lærerigt møde med de enkelte fag, hvor han/hun kan få lov til at stille spørgsmål, prøve egne tanker af og blive udfordret til at lære nyt.
Samtidig er det vigtigt for mig, at jeg får set, hørt og snakket med den enkelte elev om de ting, der fylder for ham/hende.

Jeppe Tang Miltersen

Lærer
Underviser i dansk, kristendom, natur/teknik og trommer

Når jeg i min fritid øver mig i at spille musik, skal min venstre hånd trænes mindst dobbelt så meget som min højre for at kunne følge med - bare fordi jeg er højrehåndet. Min opgave på skolen består langt hen ad vejen i, at være med til at træne den enkelte elevs "venstre hånd".

Jeg arbejder primært som støttelærer og med specialundervisning. Jeg elsker at kunne gå mere individuelt til værks med eleverne, og mit arbejde betyder også, at jeg i mange situationer har mere tid med den enkelte elev. Særligt er det fedt at opleve, hvordan jeg kan få lov til at gå med enkelte elever gennem det faglige indhold med udgangspunkt i deres forforståelse, så de pludselig forstår noget, de måske ikke først troede de kunne.

Jeg brænder for at motivere eleverne til at lære og give dem oplevelser af at kunne. 

Mads Bruun Villadsen

Lærer og SFO-medarbejder
Underviser i historie

 

Aage Bruhn

Pedel
Mail: aage0892@fkf-skoler.dk

 

 

 

 

 

 

Tange Kristne Friskole, Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro, tlf. 8665 9211, tkf@fkf-skoler.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk